ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพล่า อินดัสทรี

 • ข้อมูลบริษัท

 • ♦ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพล่า อินดัสทรี♦ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกล ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าครบวงจร รวมถึงบริการด้านงานออกแบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-ระบบไฟฟ้าแรงสูง  ไฟฟ้าโรงงาน งานระบบไฟฟ้ากำลัง งานระบบเครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท

  Business with. Electrical system design, installation, contractor services, system design, installation, maintenance of high voltage. Low voltage electrical systems such as power systems for all types / systems engineering industry.

  • ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ  (Electrical Hight – Low Voltage Installation )

  • ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ( Transformer Installation )

  • ติดตั้งโคมไฟระบบแสงสว่าง ( Lighting System )

  • ติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน ( Energy Saving )

  • เดินสายไฟฟ้า ภายในโรงงาน ( Cable Feeder )

  • ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน  ( Improve Electrical System )

  • บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ( Preventive Maintenance )

  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ( Thermo Scand Electrical System Check, Therma Scan )

  • ออกแบบตู้ MDB , ติดตั้งตู้ MDB

  • ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ( H.V )

  • ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ ( L.V )

 • ที่อยู่

 • 88/88, 88/89 ถนนรังสิต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  -
  อีเมล
  เว็บไซต์
  เวลาทำการ
  จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:30
 • สินค้าและบริการ

 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า กรุงเทพ, ติดตั้งระบบไฟฟ้า ปทุมธานี, ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร, ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำนักงาน, รับเหมาวางระบบไฟฟ้า, รับเหมาวางระบบไฟฟ้า กรุงเทพ, รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, รับติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร, รับติดตั้งระบบไฟฟ้าบ้าน, รับติดตั้งระบบแสงสว่าง, รับติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน, ออกแบบระบบไฟฟ้า, ออกแบบระบบไฟฟ้า กรุงเทพ, ออกแบบระบบไฟฟ้า ปทุมธานี, ออกแบบระบบไฟฟ้าครบวงจร, ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน, ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร, วางระบบไฟฟ้า, วางระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม, วางระบบไฟฟ้าโรงงาน, ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า กรุงเทพ, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ปทุมธานี, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร,  งานระบบเครื่องกล, งานระบบเครื่องกลโรงงาน,  รับเหมาออกแบบระบบไฟฟ้า กรุงเทพ, รับเหมาออกแบระบบไฟฟ้าโรงงาน, รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์คอนโทรล, ออกแบบ ตู้สวิทซ์คอนโทรล, ติดตั้ง ตู้สวิทซ์คอนโทรล, ติดตั้งระบบ ตู้สวิทซ์คอนโทรล,  ออกแบบตู้ MDB, ติดตั้งตู้ MDB, รับเหมาติดตั้งตู้ MDB, ซ่อมบำรุงตู้ MDB, รับเหมาติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า กรุงเทพ, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง, ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง, รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไป, ประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทซ์บอร์ด, ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด, รับเหมาติดตั้งระบบกราวด์, รับเหมาติดตั้งระบบเตือนภัย, ออกแบบระบบเตือนภัย, ระบบป้องกันแรงดันเกิน, ระบบล่อฟ้า, ติดตั้งระบบล่อฟ้า, รับเหมาวางระบบล่อฟ้า,  ติดตั้งระบบเตือนภัย, รับเหมาออกแบบติดตั้งงานระบบ, รับเหมาติดตั้งงานระบบ กรุงเทพ, รับเหมาติดตั้งงานระบบ ปทุมธานี, ระบบท่อร้อยสายไฟ, ติดตั้งระบบท่อร้อยสายไฟ, ท่อร้อยสายไฟระบบลอย, ท่อร้อยสายไฟระบบใต้ดิน, เดินระบบสายส่ง, เดินระบบสายสัญญาณ, งานเดินสายไฟ, งานเดินสายไฟโรงงาน, งานเดินสายไฟอาคาร, ตรวจสอบระบบไฟฟ้า กรุงเทพ, ออกแบบระบบไฟส่องสว่าง, ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง, ออกแบบ คำนวณ อนุญาติ ระบบไฟฟ้าทุกประเภท พร้อมซ่อมบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าครบวงจร

  Electrical contractor. Electrical installation. Maintenance of electrical systems. Improve the electrical system. Electrical control cabinet. Electrical wiring. Installation of the rail system. For a transmission line system conduits with floats and torch the soil / machinery are equipped with high voltage - low voltage Electrical Hight - Low Voltage Installation / Monitoring System Thermo Scand Electrical System Check,. Thermo Scan / electrical system design - the - get / install a transformer Transformer Installation / assembly and installation. Please switch boards / upgrade electrical systems in factories, Improve Electrical System / Installation lamp lighting Lighting System / Wiring inside the factory Cable Feeder / Maintenance System Preventive Maintenance / Consultant Energy Saving Energy Saving / electrical system design. The electrical system is installed. Industrial electrical cabinet design MDB / industrial mechanical systems / construction design. Install the transformer high voltage (HV) and the transformer low voltage (LV) / contractor design and install systems, transformers, electrical / Contractor cabinet design switches control installed the switch control / Contractor Design. system / ground system design, installation contractor / contractors to install systems designed to lure blue and anti-pressure surge caused by lightning over / contractor to design an alarm system. Install an alarm system and / lighting design contractor. Install outdoor lighting within the building.

 • ตราสินค้า

 • [[ Polar Industry ]] โพล่า อินดัสทรี
 • แผนที่ดิจิทัล